T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Manisa Turgutlu İlçe Halk Kütüphanesi

Katılım Formu

               

“İnsana Dair” Fotoğraf Yarışması

Katılım Formu ile Muvafakatnamesi

Katılımcının

TC Vatandaşlık No  :

Adı Soyadı                 :  

                                                                                       

Doğum Tarihi/Yeri   :    

                                                                                     

Ev Adresi                  :                                                                                         

                                                                                                                                       

Telefon                      :                                   GSM: 0    

                                 

E-posta Adresi          :……………………………..…………………………@                                             

Sıra No

Eser Adı

Fotoğrafın Çekildiği Yer

1

 

 

2

 

 

3

 

 

Eser(ler) ..................................................... tarafından görüntülenmiştir.

Şartnamede bulunan tüm maddeleri kabul ediyorum. Eserimin/eserlerimin kullanım hakkını verdiğimi peşinen kabul eder ve buna bağlı olarak, gerek Fikri ve Sınaî Haklar Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderilen eserim/eserlerim çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb gibi bilumum haklar için Turgutlu Kaymakamlığı ve İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğüne izin/muvafakatname verdiğimi peşinen kabul ederim. Bu izni kesinlikle geri almayacağımı ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğimi veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağımı beyan ederim.

Adı Soyadı:

Tarih:

İmza:

  

Notlar:

  1.  Bu belge, fotoğraf/fotoğraflar ile birlikte katılımcılar tarafından doldurularak imzalandıktan sonra İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğüne 19 Mart 2018 Pazartesi günü saat 16.300’ye kadar teslim edilecektir.
  2. Fotoğrafların hikayesi var ise başka bir belge ile başvuru formuna eklenerek verilebilir.