T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Manisa Turgutlu İlçe Halk Kütüphanesi

Fotoğraf Yarışması Şartnamesi

         

               

FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

Yarışmanın adı:“İnsana Dair” konulu Fotoğraf Yarışması.

Yarışmanın amacı: İnsana dair her türlü durum, davranışını fotoğraflayanlar arasında konunun ruhunu en iyi yansıtacak fotoğrafı seçmek, sergilemek, korumak, gelecek nesillere aktarılması için arşivlemek ve/veya kitap haline getirmeyi sağlamaktır.

Yarışmanın konusu: Turgutlu ilçesi sınırları içerisinde insan ile ilgili durum ve davranışı yansıtan fotoğraflar; yarışmanın konusu kapsamındadır.

Katılım Şartları:

 • Yarışma, Seçici ve Düzenleme Kurul üyelerinin birinci derece yakınları dışında 18 yaşından büyük Türkiye Cumhuriyeti uyruklu, Turgutlu’daki kamu kurum ve kuruluş personeline açıktır.
 • Her katılımcı en fazla 3 eser ile yarışmaya katılabilir.
 • Yarışmaya sadece özgün ve mamul fotoğraflar kabul edilecektir.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflar, bir CD/DVD’de, uzun kenarı en fazla 100 cm, kısa kenarı 70 cm; uzun kenarı en az 50 cm, kısa kenarı 35 cm’i  geçmeyecek şekilde 300 dpi çözünürlükte ve JPEG formatında kayıtlı olarak gönderilecektir. Fotoğraflar renkli ya da siyah-beyaz olabilir.
 • Her fotoğrafa isim verilerek fotoğrafın nerede ve ne zaman çekildiği CD/DVD’deki Word formatındaki belgede belirtilmelidir.
 • Katılımcılar, kendi anlatım biçimleri ile fotoğraflarının kısa hikayesini yazmalıdır.
 • Katılımcılar, fotoğrafın çekildiği yeri, tarihi ve saati yazmak zorundadır.
 • Fotoğraflar, daha önce hiç bir yarışmada ödül almamış olmalıdır. Ödül almış fotoğraflar tespit edildiği zaman yarışma dışı bırakılır. Ödül almış ise ödülü geri alınır. Bu durum diğer sıralamaları değiştirmez.
 • Katılımcı, yarışmaya gönderdiği fotoğrafın tamamen kendisine ait olduğunu ve bütün izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
 •  Eserlerin Verilmesi:
 • Katılımcılar, İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğünden alınacak katılım formu noksansız olarak doldurup imzalayacaklardır. Fotoğraflar ile birlikte bir paket içine konulacaktır. Bu paket ve CD/DVD’lerin üzerine en az 2 (iki) harf 4 (dört) rakamdan oluşan bir rumuz yazılacaktır. Örnek(AS5379) CD/DVD’ ye kayıt edilen fotoğraflara, katılımcı kesinlikle kendi ismini yazmayacak, yalnız rumuz ve sıra numarası yazacaktır. Örnek(AS5379/1)
 • Fotoğraflar, CD/DVD’lerle birlikte zarar görmeyecek biçimde paketlenecek ve aşağıdaki adrese teslim edilecektir.
 • Fotoğrafların kayıtlı olduğu CD/DVD ve Katılım Formları,10-19 Mart2018 tarihleri arasında aşağıda belirtilen adrese teslim edilmiş olmalıdır.

Eserlerin verileceği adres:

 • Turgutlu İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü Cumhuriyet Mahallesi Akçakmak Yolu No: 63 Turgutlu

Diğer Hususlar:

 • Teslim edilen fotoğraflar ve CD/DVD’lerden, dereceye giren ve sergilenmeye layık bulunanlar dahil hiçbir fotoğraf geri verilmeyecektir.
 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışmaya katılan tüm fotoğraflar Turgutlu Kaymakamlığı veya İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü arşivine kalacaktır.
 • Ödül verilen fotoğraflar ile sergilenmesi uygun görülen fotoğraflardan oluşan fotoğraf sergisi açılacaktır.
 • Turgutlu Kaymakamlığı ve İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü, kendi bünyesinde hazırlayacağı her türlü basılı yayın ve internet ortamında, fotoğraf sahibinin adını açık olarak belirterek yayınlayacaktır.
 • Yarışmada dereceye giren fotoğraflar Turgutlu Kaymakamlığı, Turgutlu İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü web sitelerinde yayınlanacaktır.
 • Katılımcılar yarışma formunu imzalayarak bütün şartları kabul etmiş sayılırlar.
 • Fotoğraf yarışması Turgutlu Kaymakamlığının  27 / 12 / 2017 tarih ve 77572553-821.05 / 253 sayılı onayı ile yapılmıştır.

Kullanım hakları:

 • Katılımcı, dereceye girmeye hak kazanmış olan fotoğrafının  / fotoğraflarının (isminin kullanılması şartıyla) münhasır bir kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini; buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince dereceye giren fotoğrafının / fotoğraflarının çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için süresiz olarak Turgutlu Kaymakamlığına ve İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğüne izin verdiğini kabul eder.
 • Seçici Kurul: (Alfabetik sıra ile)
 • Doğan Çizmeci-Gazeteci
 • Halim İlker ARITÜRK-Müzik Öğretmeni-Amatör Fotoğrafçı
 • İrfan ANLAYANOĞLU-Gazeteci
 • Mehmet GÖKYAYLA-Belediye Memuru-Amatör Fotoğrafçı
 • Özhan Haluk SATIR-Anadolu Ajansı Turgutlu Muhabiri
 • Recep İLBEY-Belediye Mühendisi-Amatör Fotoğrafçı

Seçici Kurul en az dört üye ile toplanır ve seçici kurul tarafından yarışma sonrasında değerlendirme tutanağı hazırlanır.

Düzenleme Kurulu:

 • Uğur TURAN-Turgutlu Kaymakamı
 • Fatma ARITÜRK-İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü

  Yarışma Sekretaryası:

 • Yarışmanın sekretaryasını Turgutlu İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü yapacaktır.

Ödüller:

 • 1. lik Ödülü 1000 TL
 • 2. lik Ödülü 500 TL
 • 3. lük Ödülü 250 TL.
 • Jüri Özel Ödülü

Yarışma Takvimi: Son Katılım Tarihi 19 Mart 2018

Seçici Kurul Değerlendirmesi: 23 Mart 2018

Sonuçların Açıklanması: 26 Mart 2018

Yarışma sonuçları ve daha sonra yapılacak serginin duyurusu, aşağıda adı yazılı sitelerde yapılacaktır.

 • Turgutlu Kaymakamlığı: www.turgutlu.gov.tr
 • İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü: www.turgutlukutuphane.gov.tr
 • Sonuçların açıklanmasından sonra 20 gün içerisinde ödüller yarışmacıların Banka hesap numaralarına yatırılacaktır.